Cookie- & Persondatapolitik

Vi passer på dine persondata

Persondatapolitik

Et af Casatina ApS’s overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og samarbejdspartnere, også når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Casatina ApS har derfor fastlagt en politik for, hvordan Casatina ApS håndterer dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Casatina ApS driver Casatina.dk, forhandlere og B2B.

Casatina ApS (benævnes herefter Casatina) er dataansvarlig.

Casatina’s kontaktoplysninger er: Casatina ApS, Århusgade 88, 4., 2100 København Ø, Tina Rasmussen, tr@casatina.dk.

Casatina udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Casatina har tilpasset relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Casatina sælger fysiske produkter.

Når du, ved bestilling af én eller flere produkter og ved køb, afgiver dine personoplysninger til Casatina, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Casatina.

 

2. Hvordan indsamles personoplysninger?

Casatina indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe et eller flere af Casatinas ydelser eller produkter.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Casatinas serviceydelser
 • Når du abonnerer på Casatinas nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamler Casatina?

Casatina indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Købshistorik
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Casatina i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede kunder om Casatinas vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Og at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Casatina indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende ydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Casatinas formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb af Casatinas produkter.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit køb.
 • Forbedring og udvikling af Casatinas serviceydelser.
 • Tilpasning af Casatinas kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Administration af din relation til Casatina.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Casatina baserer behandlingen af dine personoplysninger, på følgende juridiske grundlag.

Casatina kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde et køb, som du er part i.

Ligeledes kan Casatina behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Casatina kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Casatina forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Casatinas serviceydelser.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder i hvilke personoplysninger, Casatina behandler og registrer.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i og ret til at få berigtiget, ajourført og slettet de personoplysninger, Casatina har registreret om dig.
 • Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Casatina alle oplysninger, som Casatina ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Casatina efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Casatina enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt dit eventuelle kundenummer.

Casatina vil indenfor 1 uge efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mail.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Casatina, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Casatina kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier). 

7. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Casatina beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Casatina underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Udover Casatinas interne systemer benytter Casatina sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Casatina har sikret indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Casatina kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Casatina sletter dine personoplysninger, når Casatina efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Casatinas behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Tina Rasmussen, Århusgade 88, 4., 2100 København Ø – tr@casatina.dk

 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Casatinas hjemmeside.

Seneste revision er: 7. januar 2019